Ambulantní monitorování tlaku krve, také nazývané TK Holter

 

 

O co se jedná, a jak vyšetření probíhá?

Jednotlivě (kazuální) naměřené hodnoty vysokého krevního tlaku například, i v ordinaci, nejsou často ukazatelem skutečných hodnot krevního tlaku při běžných denních činnostech. V současné době je vědeckými autoritami preferováno sledování krevního tlaku během 24 hodin. Je to metoda spočívající v měření krevního tlaku speciálním digitálním tlakoměrem malých rozměrů, který je vybaven pamětí, do které se naměřené hodnoty krevního tlaku ,ale také pulzu, zaznamenají. Měření probíhá automaticky v běžném denním režimu, při běžných denních činnostech a také v období spánku, probíhá bez přítomnosti lékaře či zdravotní sestry. Z naměřených hodnot jsou následně vypočteny průměry za období dne, období spánku, a za celé období 24 hodin, vyhledány maximální a minimální tlaky, případně vypočteno procento hodnot nad limit normy. Tím je vyloučen rušivý vliv přítomnosti lékaře či zdravotní sestry a prostředí zdravotnického zařízení (označovaný jako syndrom bílého pláště), je také zohledněn vliv běžné fyzické aktivity na krevní tlak, a také přítomnost normálního poklesu tlaku v období spánku. Vypočtené průměry pak umožňují jednak s jistotou stanovit, či vyloučit, hypertenzi, vyloučit zmíněný syndrom bílého pláště, či vliv jiných rušivých faktorů a umožňují především stanovit závažnost hypertenze, a tedy její rizikovost. Víme, že vysoký krevní tlak je významným rizikovým faktorem srdečních onemocnění, především infarktu srdečního, ale také cévní mozkové příhody, je spojen s řadou komplikací - očních, ledvinových, cévních a rizikovost je závislá na stupni závažnosti hypertenze. Vyšetření také umožňuje odhalení nebezpečných příhod poklesu krevního tlaku, tak zvané hypotenze, která může být příčinou závratě, případě i ztráty vědomí (mdloby, synkopy) a je proto přínosné také u nemocných vyšetřovaných pro náhlou ztrátu vědomí.

 

 

 Napojení TK holteru-anglicky

 

 

Budu mít po vyšetření nějaká omezení?

NE

 

Jak mám zacházet s EKG Holterem?

Je třeba si uvědomit, že se jedná o drahé elektronické zařízení v hodnotě 40 000 kč. Každý pacient dostane spolu za zapůjčením přístroje i písemné poučení jak s přístrojem zacházet. Postupujte tak, aby přístroj nebyl mechanicky poškozen. Nenamáčejte jej do vody ani jej nerozebírejte. Pokud by jste chtěli vědět co je uvnitř,  firma GE Vám zapujčí předváděcí vzorek, který je k tomuto účelu vhodný.

 

Jak probíhá vyhodnocení záznamu?