EKG Holter

Jedná se o vyšetřovací metodu,  která umožňuje sledování srdeční aktivity kontinuálně po celý den a noc. Výsledkem je 24hodinový záznam EKG křivky. Lékař má možnost monitorovat srdeční činnost pacienta v průběhu obvyklých aktivit během dne, a tak zachytit patologie, které by se při běžném ambulantním EKG vyšetření neprojevily.

 

Kdy je vyšetření indikováno?

EKG Holter se využívá ke zjištění poruch srdečního rytmu, které se mohou náhle objevit v různou dobu. Toto vyšetření může pomoci odhalit souvislosti mezi pacientovými příznaky se srdečními poruchami.

 

Jak se vyšetření provádí?

Pacient má na hrudníku nalepenu sadu elektrod, podobně jako při klasickém  EKG, ale u Holterova snímání je to po dobu 24 hodin. Krabička přístroje je umístěna na opasku v pouzdře, nebo na závěsu na krku. Výsledkem je hodnocení frekvence a pravidelnosti srdečního rytmu za celých 24 hodin.

EKG Holter anglicky

 

 

 

Je vyšetření nějak omezující?

Jak je zřejmé na předchozím videu, budou na Vaše tělo umístěny elektrody, spojeny s kabely a nahrávacím zařízením. Je žádoucí, aby jste prováděli běžné denní činnost, ovšem s ohledem na to, že Vám bylo zapůjčeno zařízení v hodnotě 70 000 Kč.  Je vhodné na vyšetření přijít s oblečením s volnými rukávy tak, aby jste se po nasazení přístroje cítili pohodlně. Zároveň s přístrojem budete vybaveni tabulkou, kam budete zapisovat běžné denní činnosti, které provádíte, a eventuelně obtíže. Je důležité, aby jste pečlivě vyplnili časy, ve kterých uvedené události nastaly, tak, aby mohly být při vyhodnocování záznamu porovnány s výskytem arytmií.

 

Provádíte i vícedenní monitotování EKG?

Ano, používáme jeden z nejmodernějších systémů na trhu, SEER 1000 od firmy GE, který umožnuje kontinuální záznam až na 7 dní. Tak je možné zvýšit šanci na záchyt méně frekventních arytmií. Na druhou stranu zdravotní pojišťovny hradí vyšetření pouze prvních 24 hodin, delší záznamy nejsou součástí zdravotního pojištění. Cenu zjistíte v aktuálním ceníku. Požadavek na vícedenní monitorování je nutné sdělit přímo při objednávání vyšetření, tak, aby mohl být přístroj pro Vás rezervován.Pokud by jste oznámili tuto skutečnost až při přebírání přístroje, nebudeme Vám moci vyhovět, jelikož přístroj již bude rezervován pro dalšího pacienta.

 

Jak probíhá vyhodnocení nahraného záznamu?

Všechna data ze záznamníku jsou přehrána do počítače při jeho vrácení. Lékař musí pak za použití specializovaného software a pomocí řady pomocných algoritmů projít celý EKG záznam doslova tep po tepu a vyhodnotit, zda se nevyskytuje nějaká arytmie. Jedná se o náročnou a zodpovědnou práci, protože často výrazným způsobem ovlivňuje osud pacienta.

 

Vyhodnocení EKG holtera-software

 

 

 

 

Jak mám zacházet s EKG Holterem?

Je třeba si uvědomit, že se jedná o drahé elektronické zařízení v hodnotě 70 000 Kč. Každý pacient dostane spolu se zapůjčením přístroje i písemné poučení jak, s přístrojem zacházet. Postupujte tak, aby přístroj nebyl mechanicky poškozen. Nenamáčejte jej do vody, ani jej nerozebírejte. Pokud by jste chtěli vědět, co je uvnitř,  firma GE Vám zapůjčí předváděcí vzorek, který je k tomuto účelu vhodný.