Lékaři

ŽIVOTOPIS

MUDr.Radim Karlík

 • narozen 1976 v Luhačovicích

 • gymnázimum Zlín

 • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno, obor všeobecné lékařství, ukončeno státní zkouškou 2002

 • Městská nemocnice Slavičín 2002-2005 jako sekundární lékař, později lékař JIP

 • 2005 atestace z vnitřního lékařství I.st

 • Fakultní nemocnice Brno Bohunice od 2005 na různých pozicích

  • lékař Interní kardiologické kliniky JIP, standarní odd, echokardiografická laboratoř, oddělení funkčního vyšetření se zaměřením na echokardiografickou diagnostiku chlopenních vad

  • výuka kardiologie, vnitřního lékařství , intenzivní péče studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

  • 2009 Atestace z kardiologie

  • 2010 Atestace z vnitřního lékařství II.stupně, specializovaná způsobilost

  • Centrum kardiochirurgie a transplantační medicíny Brno- nemocnice U Svaté Anny- echokardiografická  laboratoř a ambulance

  • 2012 Funkční licence z jícnové echokardiografie

  • odborné články v časopisech věnujících se kardiologii a intenzivní medicíně s tématikou diagnostiky chlopenních vad, srdečního selhání a akutních stavů v intenzivní péči

  • od 2012 jako ordinář pro kardiologii KARIM FN Brno (Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny)

  • od 2012 na částečný úvazek kardiologická ambulance Rožnov pod Radhoštěm

  • od 2012 na částečný úvazek interní oddělení Nemocnice Uherské Hradiště-sonografická laboratoř

 • Koníčky

  • Diagnostika chlopenní vad, ultrazvukové vyšetření srdce, terapie srdečního selhání, účasti na zahraničních kongresech a vzdělávacích akcích