Echokardiografie

Echokardiografie je zlatým standardem vyšetřovacích metod v současné kardiologii. V zásadě jde o ultrazvukové vyšetření, při kterém je do těla pacienta vysílán ultrazvukový signál o vysoké frekvenci, který je běžným uchem neslyšitelný. Samotný signál je pak převáděn na obraz, ze kterého je možné vyčíst řadu důležitých parametrů, jako například, rychlost pohybu stěny srdce a její poruchy (hypokinesa- snížená pohyblivost, akinesa-velmi často následkem proběhlého infarktu myokardu).  Dále lze zobrazit jednotlivé srdeční struktury jako chlopně, cévy a orgány v bezprostření blízkosti srdce.

Video anglicky

 

 

 

Co se děje při samotném vyšetření?

Pacient leží na boku či zádech, svlečený do půl pasu, na vyšetřovacím lehátku. Na vyšetřovací sondu ultrazvukového přístroje se nanáší antialergický gel, který slouží ke zlepšený vyšetřitelnosti. Sonda přístroje je pak v kontaktu s kůží pacienta pod mírným tlakem. Jedná se o vyšetření nebolestivé a neinvazivní.

 

Je echokardiografie nějak nebezpečná?

NE, vyšetření nepředstavuje žádné zdravotní riziko.

 

Jaká je příprava před vyšetření?

Žádná, pacient může užít pravidelnou medikaci, nemusí být lačný. Po vyšetření není třeba počítat se žádným omezením v běžných aktivitách.