Ceník pro samoplátce

Ceník je určen pro samoplátce, jimž je poskytována zdravotní neakutní péče mimo zdravotní pojištění, nejsme plátci DPH

Typ vyšetření pro samoplátce cena v Kč
komplexní vyšetření (kompletní klinické vyšetření včetně rodinné, sociální, pracovní anamnesy) 700 Kč
cílené vyšetření (další klinické vyšetření při kontrole po komplexním vyšetření) 360 Kč
EKG 150 Kč
Ergometrie 650 Kč
EKG holter prvních 24 hodin 1000 Kč
EKG holter vícedenní- druhý až sedmý den, cena za den 500 Kč
Echokardiografie 1000 Kč
Jícnová echokardiografie včetně bubble testu 3500 Kč
Cévní ultrazvuk 900 Kč
nejsme plátci DPH