Kardiologické vyšetření

 

Komplexní kardiologické vyšetření je zaměřeno na objasnění obtíží pacienta a jejich souvislost s onemocněním srdce a cév. Základem každého vyšetření je rozhovor s pacientem, tak zvaná anamnesa. Její součástí je pak získávání údajů o rizikových onemocněních rodiny (rodičů a přímých příbuzných). Dále pak předchorobí, tedy dosud prodělaná onemocnění, hospitalizace, operace, úrazy, sledování v odborných ambulancích.

 

Pravidelnou součástí kardiologického vyšetření je měření krevního tlaku a získání EKG záznamu.

EKG anglicky

 

 

 

Pravidelnou součásti vyšetření je pak indikace krevních odběrů. Většinou se zaměřením na rizikové faktory kardiovaskulárních chorob, jako jsou funkce ledvin, jater, hladina cholesterolu a ostatních tuků, funkce štítné žlázy a celá řada dalších hodnot.

Pro pacienta je velmi výhodné pokud si před samotným vyšetřením opatří předešlou dokumentaci, či vyšetření od ostatních specialistů, u kterých je sledován.

Velmi častou součástí kardiologického vyšetření je následné vyšetření rentgenologické.